A. Tomatis

Metoda TOMATISA wpływa skutecznie na komunikowanie się, poprawiając recepcję i emisję dźwięku.

Metoda TOMATISA stymuluje mózg. Odbywa się wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe przy użyciu urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej.

Głęboko zakorzenione zakłócenia słuchu mogą doprowadzić do całkowitej utraty woli słuchania, a to z kolei do utraty chęci komunikowania się z powodu zaniechania lub braku wiary we własne możliwości skutecznej komunikacji.

Dobry słuch nie musi wcale oznaczać dobrego sposobu słuchania. Słuchanie cechuje zarówno rzeczywista wola komunikowania się, jak i jakość percepcji i interpretacji otrzymanej informacji dźwiękowej. Ocenia się je więc poprzez jakość wykorzystania naszego słuchu, a nie poprzez poziom jego wrażliwości.
 Pomimo że termin “zakłócenia komunikacyjne” ma charakter bardzo ogólny, a trudności w komunikowaniu mogą mieć różne podłoże, to jednak znaczny odsetek tych problemów ma swą genezę w zakłóceniach związanych z funkcją słuchania.

Trudności w komunikowaniu się mogą przybierać bardzo różnorodne formy. Może to być np. niezdolność do zaakceptowania neutralnych dźwięków z otoczenia: klakson samochodowy, trzaśnięcie drzwiami, gwar w restauracji czy nawet znane nam głosy kolegów z pracy, rodziców lub przyjaciół, które w przypadku zaburzeń funkcji słuchania są postrzegane jako agresywne. W innych przypadkach niemożliwym będzie użycie własnego głosu jako prawdziwego narzędzia komunikacji, wynikające z braku opanowania jego elementów prozodycznych: intonacji, fleksji, rytmu, akcentu itd. Głos takiej osoby będzie wówczas postrzegany jako zimny, agresywny lub pozbawiony wszelkiej ekspresji.