Trochę o nas

Oferujemy:

- całodobową opiekę od poniedziełku do piątku

- bezpłatne zakwaterowanie (opłata tylko za wyżywienie)

- poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwijania zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego.

Rozkład dnia w internacie:

6.00 – 6.30 –  dyżur ogólny
6.30 – 8.00 –  ranek
13.30 – 14. 15, a w piątek 12.30 – 13. 15 – obiad
14.15 – 15.30 –  czas wolny do dyspozycji wychowanków
15.30 – 16.30 –  nauka własna
16.30 – 17.45 –  czas wolny zorganizowany – zajęcia wychowawcze, tematyczne zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany miesiąc
17.45 – 18.20 –  kolacja
18.20 – 19.00 –  czas wolny do dyspozycji wychowanków
19.00 – 20.00 –  toaleta wieczorna i dyżury grupowe
20.00 – 21.00 –  rozmowy indywidualne i przygotowanie do snu
21.00 – 22.00 -  cisza nocna, dyżur ogólny
22.00 – 6.00 – dyżur nocny wychowawców
 
W internacie działa Zespół Liderów, który tworzą wybierani demokratycznie przedstawiciele z poszczególnych grup wychowawczych. Opiekunem Zespołu jest pani Małgorzata Nowak. Zespół został powołany do krzewienia wśród wychowanków idei samorządności i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.
 
Wychowankowie mogą realizować swoje zainteresowania w:
- modelarstwie,
- gospodarstwie domowym,
- sporcie,
- muzyce,
- plastyce.
Wspólnie w czasie popołudniowym realizujemy konkursy, odbywają sie uroczystości, turnieje - wszystko to wpływa na wspaniałą atmosferę w placówce.
Pracujemy w pięciu grupach wychowawczych.