Turniej Mini Tenisa Stołowego 2016

W świetlicy grupy III w dniu 2016-05-18 o godz.16:30 w obecności organizatorów „Turnieju Mini Tenisa Stołowego 2016” odbyło się losowanie par zawodników oraz zapoznanie z regulaminem turnieju.     

Wszystkie mecze odbyły się w dniu 19-05-2016 r. i przebiegały w dwóch etapach:

  1. Etap turnieju – mecze wylosowanych par zawodników prowadzone systemem pucharowym, czyli przegrany odpada
  2. Etap turnieju – mecze systemem „każdy z każdym”

Ostateczna klasyfikacja:

I miejsce -       MARCIN NEUMANN

II miejsce -      TOMASZ ŁUCZYŃSKI

III miejsce -     MARIUSZ MUELLER

Sędziowie zawodów: TOMASZ MARKOWSKI, JACEK LEWANDOWSKI

Organizatorzy dziękują wychowankom za bardzo liczny udział – zgłosiło się łącznie 24 chętnych do gry.  Wszyscy zawodnicy grali na bardzo wyrównanym poziomie i zgodnie
z zasadami Fair Play!

Zapraszamy za rok!!!

Organizatorzy: Lewandowski Jacek, Markowski Tomasz, Cieślak Jerzy, Chorąży Mirosław.