Uczeń na medal

Regulamin konkursu

  1. Konkurs trwa od początku października do końca maja każdego roku szkolnego

  2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczanie medali następuje podczas uroczystości Dnia Patrona w czerwcu

  3. Kryteria konkursu są dostosowane do etapu edukacyjnego i typu szkoły.

  4. Wszyscy nauczyciele na przygotowanych kartach zaznaczają nazwiska uczniów, którzy wypełnili określone kryteria konkursu.

  5. Dane liczą koordynatorzy i ogłaszają nazwiska najlepszych uczniów na apelu.

  6. Uczeń na medal to uczeń, który spełnia ustalone kryteria i nie ma uwag negatywnych.