Wczesne wspomaganie rozwoju

 

Warunkiem organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest przedstawienie opinii PPP. Zajęcia organizowane są w wymiarze 4-8 godzin w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Oferujemy wsparcie dla dziecka i jego rodziny. Zajęcia prowadzone przez specjalistów: psycholog, pedagog, rehabilitant, logopeda.

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego m.in. w sali rehabilitacyjnej, integracji sensorycznej, wspomagania mowy. W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka wykorzystujemy metody: W. Sherborne, M. Montessori, M. Ch. Knill, A.Tomatis, Kynoterapia, Makaton, EEG Biofeedback, terapia taktylna, elementy terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, wspomaganie rozwoju mowy, rehabilitacja ruchowa, sala doświadczania świata.

Najważniejsze, aby Twoje dziecko jak najwcześniej otrzymało profesjonalne wsparcie w celu zapewnienia optymalnego i wszechstronnego rozwoju.

Wniosek o przyjęcie