Współpraca z rodzicami

Wszyscy działamy dla dobra dzieci - rodzice, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pracownicy administracji i obsługi - dlatego tak ważna jest współpraca, wymiana informacji i wzajemne wspieranie się, współdziałanie i interesowanie się losami absolwentów.

 

 

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W najbliższym czasie w Zespole Palcówek Edukacyjno- Rewalidacyjnych w Grudziadzu  pojawi się Zespół Wizytatorów d/s ewaluacji, którzy przez kilka dni będą przyglądać się naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.

Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę
z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie /pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl/

Wizytatorzy d/s ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami

Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami d/s ewaluacji w dniu 26 maja 2017 r.  o godz. 12:00  /w zależności od możliwości/.

W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszej placówki.

Spotkanie potrwa do 90 min., nie będą w nim uczestniczyć przedstawiciele dyrekcjiani nauczyciele, a informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe.

Wypływające z niego wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl w zakładce "Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły".

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie.

Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Anna Drozdowska - dyrektor ZPER w Grudziądzu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 137 900 - dyr. Anna Drozdowska