Wspieranie

  1. W razie potrzeby organizujemy konsultacje z psychologiem, pedagogiem bądź innym specjalistą

  2. Udzielamy porad i instruktaży dotyczących pracy z dzieckiem w domu

  3. Wspomagamy w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka

  4. Organizujemy dla rodziców zajęcia otwarte z elementami warsztatowymi

  5. Udostępniamy opracowane przez pedagogów materiały informacyjne np. na temat sposobów postępowania z dzieckiem, zagrożeń płynących z otoczenia i tp.

  6. Wspieramy w rozpoznawaniu zachowań dziecka oraz ich odpowiedniej interpretacji

  7. Pomagamy w pokonywaniu trudności, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, wyjaśniamy wątpliwości