Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie

Dnia 26 kwietnia 2016r. wychowankowie ośrodka mieli okazję wziąć udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Podczas zajęć wychowankowie dowiedzieli się jak należy prawidłowo segregować odpady oraz jak można pożytecznie niektóre odpady wykorzystywać np. do wykonania lisów z papierowych rolek.  Ponadto wychowankowie mieli niebywałą okazję zwiedzić pobliski Zakład Gospodarki Odpadami i zapoznać się z technologią sortowania, kompostowania i składowania odpadów.

K. Straszewska, M. Nowak, A. Teresak, I. Osińska