Z życia Internatu

Wszechstronny rozwój wychowanków to cel najważniejszy dla wszystkich wychowawców - czas wolny to możliwość rozwijania zainteresowań, nowych pasji, więzi koleżeńskich i pogłębiania wiedzy o mieście i najbliższym regionie. Nie ma czasu na nudę, w bezpiecznym otoczeniu można spokojnie rozwijać zarówno umysł, jak i tężyznę fizyczną.