Zainteresowania naszych uczniów

Fotografia to nasza pasja, którą rozwijamy nie tylko na zajęciach szkolnych, ale także na kółku fotograficznym "Moja fotografia". Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku pani Ewa  zapoznaje nas z cyfrowymi technikami fotograficznymi i  komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia te  dają nam wiele radości i satysfakcji. Nasze prace fotograficzne często biorą udział w konkursach fotograficznych oraz są prezentowane w gablocie szkolnej.