Zajęcia muzyczne

W naszym Ośrodku poprzez dodatkowe zajęcia muzyczne rozwijamy zdolności wokalne i muzyczne naszych uczniów i wychowanków. Od 1997 roku aktywnie działa i rozwija się szkolny Chór. Przez te wszystkie lata zespół bardzo aktywnie uczestniczył w wielu uroczystościach i imprezach szkolnych, oraz wpisał się na stałe do historii i kalendarza imprez kulturalnych naszego ośrodka. W pierwszych latach działalności członkami chóru, byli głównie wychowankowie internatu. Chór, jako jeden z nielicznych grudziądzkich zespołów szkolnych śpiewał pieśni dwugłosowe, kanony i utwory z muzyki rozrywkowej i poważnej. Od kilku lat chór szkolny przekształcił się w zespół wokalny „Puls”, który w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego ośrodka, bierze aktywny udział w festiwalach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zdobywając czołowe miejsca zarówno w kategorii zespołowej jak i indywidualnej.

Od 2008 roku uczniowie mają możliwość rozwijać swoje indywidualne zdolności muzyczne w zakresie śpiewu i gry na instrumentach (gitara, flet, dzwonki, instrumenty perkusyjne), a także muzykować w zespole. Swoje umiejętności mogą prezentować na imprezach szkolnych  a także pozaszkolnych. W ciągu roku szkolnego nasi młodzi artyści biorą udział w wielu koncertach, konkursach, przeglądach i festiwalach na terenie naszego miasta i województwa. Ważniejsze z nich to:

  1. Koncert  Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu

  2.  Muzyczna Panorama

  3. Festiwal Piosenki Przyrodniczej  w ZSO nr 5 w Grudziądzu

  4.  Gala Talentów”   w Warlubiu

  5. Przegląd Talentów Integracji w Bydgoszczy

  6. Wojewódzki Konkurs Piosenki w Grudziądzkim Teatrze