Związek Nauczycielstwa Polskiego

W SOSW 1 od pierwszych lat powstania (1948 r.) i po przeniesieniu Ośrodka do Grudziądza w roku 1950 roku pracowali nauczyciele zaangażowani w życie związkowe i społeczną pracę na rzecz środowiska zawodowego nauczycieli. Ognisko ZNP przy naszej placówce nosi nr 31 i aktualnie liczy 53 członków (51 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi).

Zarząd Ogniska tworzą:

Prezes -  mgr Katarzyna Ludwicka - Urlicka

z-ca Prezesa - mgr Anna Potulska 

Członek - mgr Marlena Dramińska

Przy Zarządzie Ogniska funkcjonuje Komisja Rewizyjne w składzie 3 osób. Członkowie Ogniska mogą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Zarząd Oddziału ZNP w Grudziądzutakich, jak: Dzień Nauczyciela w Czarcim Młynie, integracyjne spotkania dla rodzin członków ZNP w Ośrodku Delfin i MORiW w Rudniku, spotkania Mikołajkowe dla dzieci, Mistrzostwa w Brydżu Sportowym dla Nauczycieli, Mistrzostwa Pracowników Oświaty w strzelaniu i pływaniu, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

do najważniejszych zadańdotyczących środowiska oświatowego wokół, których toczy się praca Ogniska i Zarządu należą: 

- działania na rzecz obrony oświaty publicznej i miejsc pracy,

- monitorowanie realizacji wypłat świadczeń dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów wynikających z ustawy ZFŚS,

- upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy,

- szkolenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i udział w komisjach,

- zabieganie o wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

- wyróżnianie działaczy ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi,

- udział w ogólnopolskich akcjach i manifestacjachorganizowanych przez Zarząd Główny ZNP w Warszawie przeciwko proponowanym zmianom w Ustawie o Sysytemie Oświaty i Karcie Nauczyciela.

 Ponadto rokrocznie z odpisu składek na ognisko członkowie otrzymują paczki świąteczne.