Zwycięzcy

Nasz film "Wyjątkowi" w ogólnopolskim programie TESCO dla Szkół  "Kulinarni Odkrywcy" zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i zdobył tytuł Laureata Regionalnego. Nagrodą jest sala kinowa dla szkoły.

Wspólne tworzenie filmu wpłynęło pozytywnie na uczniów, pozwoliło doświadczyć radości  i dumy z własnych osiągnięć. Dało także możliwość pokazania swoich talentów i umiejętności osobom spoza najbliższego środowiska, a przez to możliwość pełniejszego włączenia się w życie społeczności lokalnej.  „To dowód na to, że wszyscy możemy być razem”.